Relaxa.md
Vezi coşul.

Regulile de folosire

Vă rugăm să luaţi cunoştinţă de informaţia acestui compartiment. În el se conţin datele despre regulile oficiale şi condiţiile de folosire a acestui Site (în continuare Site). Folosind acest Site dumneavoastră automat sunteţi întru totul de acord cu Regulile de folosire ale Site-lui şi le acceptaţi.

Scopul creării acestui Site.

Site-ul nostru a fost creat în scopul prezentării informaţiei despre activitatea companiei noastre şi despre produsele Relaxa Aromatherapy, cât şi despre locurile unde se vând produsele noastre. La fel am ţinut să vă informăm despre activitatea noastră şi despre companiile susţinute de noi. Noi efectuăm comercializarea produselor noastre şi prestăm serviciile direct prin Site-uri Internet.

Lucrul Site-lui.

Noi am întreprins toate acţiunile de rigoare pentru pregătirea Site-lui pentru lucru. În acelaşi timp, în caz de cauze neprevăzute, ce sunt în afara cadrului nostru de control, cum ar fi de pildă deficienţe tehnice, noi nu putem garanta accesul permanent fără întreruperi la Site.

Informaţia plasată pe Site.

Informaţia ce se conţine pe Site este prezentată pentru cei ce îl accesează, exclusiv pentru a lua cunoştinţă la general. Informaţia nu poate fi folosită în alte scopuri specifice, la fel nu se prezintă garanţii ale exactităţii şi plenitudinii informaţiei menţionate. Dreptul de autor.

Compania «Com V&V» Societatea cu Răspundere Limitată sunt proprietari legitimi ale drepturilor intelectuale referitoare la Site şi a informaţiei plasate pe el, în conformitate cu acordul între ele. Proprietarul acestui Site este „Com V&V”. Publicarea, răspândirea, extragerea, folosirea ori reproducerea oricărei dintre părţile prezentului Site (inclusiv componentele sale de programare şi informaţionale, alte rezultate ale activităţii intelectuale amplasate în el ori mijloace de individualizare) în orice formă materială (inclusiv copierea şi păstrarea informaţiei cu ajutorul mijloacelor electronice prin orice metode) este interzisă, cu excepţia folosirii metodelor de utilizare stabilite prin prezentul Site, ori în cazurile stabilite direct de Codul Civil al Republicii Moldova şi alte legi şi acte normative, ce activează pe teritoriul Republicii Moldova.

Mijloace ale individualizării.

Orice denumiri ale mărcilor comerciale, mărfurilor ori ale serviciilor folosite în prezentul Site, sunt denumiri de firmă, mărci de mărfuri, semne de deservire, marcaje comerciale şi logotipuri ale companiei „Сom V&V”.

Este interzisă comercializarea şi răspândirea produselor şi propunerii de servicii în baza oricărei dintre denumirile de firmă, mărcilor de mărfuri, semnelor de deservire, marcajelor comerciale şi logotipurilor ori cu remarca la ele fără permisul în scris a companiei „Сom V&V” ori a proprietarului acestor denumiri de firmă, mărci de mărfuri, semne de deservire, marcaje comerciale şi logotipuri.

Dreptul de Autor

Relaxa Aromatherapy 1995-2015. Toate drepturile sunt protejate.

Posedă drepturi intelectuale referitor la conţinutul Site-lui. Este interzisă reproducerea totală ori parţială a conţinutului Site-lui sub orice formă, cu excepţia celor enumerate în continuare:

Copierea întru folosirea în scopuri personale.

Este permisă folosirea şi copierea informaţiei în scopuri personale în timpul vizualizării, la fel şi imprimarea materialelor, expuse pe Site în volume necesare pentru folosire în scopuri personale.

Copierea materialelor site-ului este posibilă în următoarele scopuri:

Dumneavoastră aveţi dreptul să copiaţi conţinutul prezentului Site, cu predarea lui persoanelor terţe, exclusiv doar în scopul folosirii personale în următoarele condiţii:

1. În copie este necesar să fie indicată sursa informaţiei – pagina Internet Relaxa.md. Sunteţi obligat să indicaţi referirea la Site a copiei materialului, la fel

2. Persoana terţă trebuie să fie informată despre faptul că, condiţiile expuse sunt obligatorii pentru ea şi despre obligativitatea îndeplinirii lor.

Acest permis exclude posibilitatea copierii materialelor şi a altor resurse ori publicaţii, în funcţie de faptul că această copie este pe suport de hârtie, suport electronic ori în orice altă formă. În special (fără excepţii), nici una dintre părţile Site-lui nu poate fi copiată ori difuzată în scopuri comerciale.

Este interzisă păstrarea, transmiterea şi reproducerea materialelor acestui Site Internet de către alte site-uri, cu excepţia sistemelor electronice de căutare.

Trimiteri la alte Site-uri.

Site-ul nostru poate conţine trimiteri la alte Site-uri. Aceste trimiteri sunt expuse pe paginile Site-ului pentru comoditatea dumneavoastră. Noi nu confirmăm şi nu purtăm responsabilitate pentru informaţia plasată pe site-urile ce aparţin persoanelor terţe. Noi nu purtăm responsabilitatea pentru activitatea lor corectă, la fel nu purtăm responsabilitate pentru posibilele daune cauzate utilizatorului după accesarea acestor site-uri. Utilizatorul poartă deplina responsabilitate personală pentru urmările ce pot avea loc la accesarea acestor site-uri.

Garanţii şi obligaţiuni.

Activând în cadrul legislaţiei, noi nu stabilim garanţii (exprimate ori subînţelese) referitoare la Site, la conţinutul lui ori la accesarea lui de către utilizatori. În cazul când aceasta nu contravine legislaţiei în vigoare noi nu purtăm responsabilitate în faţa utilizatorilor Siteu-lui în legătură cu accesarea Siteu-lui, cu excepţia cazurilor mortale ori de mutilare, cauzate în urma neglijenţei noastre.

Schimbarea regulilor şi a condiţiilor.

Noi ne lăsăm dreptul de a include schimbări în aceste reguli şi condiţii de utilizare a Site-ului, expuse în acest capitol, fără preaviz al utilizatorilor. Regulile schimbate intră în vigoare în momentul plasării lor pe Site.

Legislaţia aplicabilă.

Prezentele Reguli de utilizare sunt reglementate şi interpretate în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Orice litigii, ce ţin de folosirea acestor reguli, sunt examinate de judecătorii ori de către Arbitrajul Republicii Moldova în conformitate cu regulamentele de resort şi competenţă.

Asistenţă clienţi

Utilizarea site-ului