Acest document numit politică de confidențialitate ("Politica de confidențialitate") este destinat să vă ajute să înțelegeți informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați site-ul www.relaxa.md (denumit "Site-ul"), indiferent dacă sunteți sau nu sunteți înregistrat și descrie modul în care folosim aceste informații.

Acest Site este un site cu o audienţă generală; totuși serviciile noastre sunt destinate persoanelor cu vârsta de 16 ani sau mai mult. Nu solicităm, nu colectăm, nu folosim și nu dezvăluim datele personale furnizate de o persoană sub vârsta de 16 ani atât online, cât și Magazinelor noastre. În cazul în care aflăm că am colectat date personale de la un copil, vom șterge aceste informații.

Dacă aveţi sub 16 ani, vă rugăm să nu vă înregistrați sau să continuați cu achiziția online și să întrebați un adult (unul dintre părinții dvs. sau tutorele dvs. legal) pentru a continua procedurile necesare.

Acest document vă oferă informații importante despre următoarele:
1. OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
2. STOCAREA DATELOR CU CARATER PERSONAL
3. CINE ARE ACCES LA DATELE CU CARATER PERSONAL
4. CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE
5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ŞI EXERCITAREA LOR
6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
7. DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE
8. CUM UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Vizitând Site-ul nostru, utilizând serviciile sale sau, altfel interacționând cu noi, prin punctele noastre de vânzare, buletine informative și / sau site-uri web, recunoașteți că ați citit și înțeles această Politică de confidențialitate și sunteți de acord că putem colecta, utiliza, transmite și dezvălui datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul site-urilor si Magazinelor, în conformitate cu această Politică de confidențialitate. Dacă nu v-ați înregistrat deja, vă putem solicita să vă înscrieți (de exemplu, bifând o casetă de selectare) dacă considerăm că este adecvat să vă protejați drepturile sau dacă acest lucru este impus de legile aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestei Politici de confidențialitate, vă rugăm să nu accesați acest Site, să nu vă creați un cont și să nu utilizați sau să trimiteți date personale pe acest Site sau să nu vă înscrieți atunci când această opțiune vă este oferită în conformitate cu legile aplicabile.

1. OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Relaxa Aromaterapie SRL – este denumirea comercială și marcă înregistrată Relaxa Aromatherapy persoană juridică , având sediul social in Bd.Stefan Cel Mare 71/1, Md 2001, Chisinau, Republica Moldova, adresa fizica Bd.Stefan Cel Mare 71/1 , Md 2001, Chisinau , Republica Moldova . Inregistrată la camera inregistrarii de stat sub numarul 1012600009760 email.office@relaxa.mdcelnacov.corneliu@relaxa.mdradu.celnacov@relaxa.md tel./ +373 22 27-01-70/, +373 796 71 368
Relaxa Aromatherapy – este marcă înregistrată la AGEPI, aflată în proprietate.

2. STOCAREA DATELOR CU CARATER PERSONAL
Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în data center din Moldova.

3. CINE ARE ACCES LA DATELE CU CARATER PERSONAL
Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara companiei Relaxa Aromaterapie srl . Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre.

4. CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE
În funcție de scopul pentru care sunt utilizate datele, fundamental legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră poate fi:
• Consimțământul dumneavoastră;
• Interesul nostru legitim, care ar putea fi:
a. Îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre: mai exact, interesele noastre de afaceri pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine nevoile și așteptările dumneavoastră și, prin urmare, să ne îmbunătățim serviciile, site-urile / aplicațiile / dispozitivele, produsele și mărcile pentru beneficiul consumatorilor noștri;
b. Prevenirea fraudei: pentru a ne asigura că plata este completă și fără comiterea unor fraude.
c. Securizarea instrumentelor noastre: păstrarea în siguranță a instrumentelor utilizate de dumneavoastră (site-urile / aplicațiile / dispozitivele noastre) și asigurarea faptului că funcționează corect și că se îmbunătățesc continuu.
• Îndeplinirea unui contract: mai exact pentru a efectua serviciile pe care le solicitați de la noi;
• Motive legale în care prelucrarea de date este cerută de lege.
Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ SI EXERCITAREA LOR
Dreptul de acces înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea Relaxa Aromaterapie SRL că prelucrăm sau nu datele dvs., iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum şi informaţii despre cum sunt prelucrate.

Dreptul la rectificare înseamnă că aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă aveți un cont Relaxa Aromaterapie SRL, puteți să vă editați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră.

Dreptul la ștergerea datelor înseamnă că aveți dreptul de a obţine oricând ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de Relaxa Aromaterapie SRL, în oricare din următoarele situaţii: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageti consimțământul şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneti prelucrării; datele au fost prelucrate ilegal; datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale sau colectarea s-a făcut în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
Cu toate acestea datele dvs. vor fi păstrate pentru finalizarea următoarelor situații:
* aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți;
* aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;
* aveți o datorie neplătită la Relaxa Aromaterapie SRL, indiferent de metoda de plată;
* dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

Dreptul la restricționarea prelucrării înseamnă că aveți dreptul să obțineți restricționarea prelucrării în următoarele situații:
* dacă contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Relaxa Aromaterapie SRL să verifice exactitatea datelor;
* dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
* dacă v-ati opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Relaxa Aromaterapie SRL prevalează asupra celor ale dvs.;
* dacă Relaxa Aromaterapie SRL nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Dreptul la portabilitate se referă la faptul că aveți dreptul să obțineți datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator.

Dreptul la opoziție înseamnă că aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim al Relaxa Aromaterapie SRL. Relaxa Aromaterapie SRL nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau dacă prelucrarea se realizează în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul de a refuza procesul decizional automatizat înseamnă că aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dacă nu v-aţi exprimat consimțământul explicit în acest sens sau dacă prelucrarea automată nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct:
Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct.

Vă puteți dezabona de la marketingul direct urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing sau printr-o scrisoare transmisă prin oricare din modalităţile de contact menţionate în cuprinsul prezentei.

Cum vă puteți exercita drepturile?
Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa office@relaxa.md

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
Când folosim notiunea de "date cu caracter personal" în cuprinsul acestei politici de confidențialitate, ne referim la orice informații care ne permit să vă identificăm pe dumneavoastra sau pe o terță parte ale cărei date personale ni le furnizați, direct sau indirect, inlcuzand orice informație care se referă la achiziționarea de bunuri sau servicii; sau la acele informatii pe care ați ales să ni le comunicați sau să le împărtășiți cu noi sau cu terțe părți, în timp ce utilizați Site-ul web sau Magazinele noastre.

Vom prelucra datele personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 "Regulamentul GDPR" și cu legislația din România. Ne rezervăm dreptul de a efectua procesarea suplimentară conform legii în cadrul unei investigații penale sau al unei alte investigații sau proceduri.

7. DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE
Sursa datelor
Colectăm date personale de la dvs. numai atunci când ne furnizați voluntar aceste informații, cum ar fi:
Site-ul www.relaxa.md: atunci când plasați o comandă prin Site, în calitate de Client; când înregistraţi un cont sau modificaţi contul; când creaţi o listă de produse dorite; când participaţi la un concurs, la o tombolă sau la o promoție; când căutaţi informaţii pe Site; când ne contactaţi cu un comentariu sau cu o întrebare; când vă înscrieţi pentru a primi newslettere;

Magazinele noastre: atunci când completaţi formularul pentru emiterea cardului de fidelitate, în timpul discuțiilor neoficiale când vizitați buticurile sau punctele de vânzare, când participaţi la un concurs, la o tombolă sau la o promoție în cadrul magazinelor; când achiziționați mărfuri; Evenimente: când participaţi la evenimentele noastre, anchete și cercetări de piață și alte promoții, de asemenea, online (de exemplu, acţiuni pe care le desfășurăm pe rețele sociale terțe, cum ar fi Facebook);

Serviciile noastre pentru clienți: atunci când solicitaţi asistență, servicii speciale sau servicii înainte sau după vânzare;

E-mail, text și alte mesaje electronice: atunci când comunicăm între dvs. și noi;

Dacă ne furnizați informații cu caracter personal ale unor terțe părți (de ex. Membrii familiei, alți terţi), trebuie să vă asigurați că aceste terțe părți sunt informate și sunteti autorizaţi cu privire la utilizarea datelor lor, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

Tipuri de date
Este posibil să colectăm și să folosim diferite tipuri de date personale în funcție de scopul pe care îl avem, după cum este descris mai jos:
a. datele personale, cum ar fi numele, prenumele, sexul, vârsta / data nașterii, țara de origine și alte detalii personale (tip păr și ten etc.), astfel cum este permis de legislația aplicabilă;
b. datele de contact, cum ar fi adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul mobil și alte date de contact, conform legislației aplicabile;
c. detalii de plată, cum ar fi instrumentul de plată (card de credit, card de debit)
d. informațiile referitoare la vânzări, cum ar fi produsele sau serviciile furnizate, locația de cumpărare, codurile produselor, suma, totalul vânzărilor, reclamațiile, returnările, rambursările și alte informații legate de vânzări, conform legislației aplicabile;
e. obiceiuri și profiluri, cum ar fi datele privind achizițiile dvs. (istoricul achizițiilor, inclusiv Magazinul în care are loc vânzarea, tipul, cantitatea și prețul produselor achiziționate de dvs.), informații referitoare la activitățile de gestionare a relațiilor cu clienții, obiceiuri de cumpărare şi preferinţe (lista de dorințe, categoriile preferate de produse, cum aţi aflat despre mărcile noastre, notele privind calitatea produselor achiziționate, obiceiuri sau nevoi speciale declarate de dvs.), alte informații (informații legate de slujbă, educație, hobby-uri și activități de stil de viață), conform legilor aplicabile;

8. CUM UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
Datele personale pot fi utilizate în următoarele scopuri, în funcție de circumstanțele specifice în care interacționați cu noi.

Când utilizaţi Site-ul nostru
Atunci când utilizați Site-ul nostru pentru a căuta produsele și serviciile noastre și pentru a vizualiza informațiile pe care le punem la dispoziție, un număr de cookie-uri sunt utilizate de noi și de terțe părți pentru a permite funcționarea site-ului, pentru a colecta informații utile despre vizitatori și pentru a vă ajuta sa aveţi o cat mai buna experiență de utilizator.

Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt strict necesare pentru ca site-ul nostru să funcționeze și nu vă cerem consimțământul de a le plasa pe dispozitivul dvs. Aceste cookie-uri sunt prezentate mai jos: